Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego SK 86/19

Podmiot inicjujący postępowanie: K. F. i V. F.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 292 w związku z art. 172, art. 285 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zakresie, w jakim „stanowią one podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornej”, z:

a)    art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
b)    art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji;
c)    art. 21 ust. 1 Konstytucji;
d)    art. 2 Konstytucji;

2) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości w zakresie, w jakim wyłącza on możliwość nabycia służebności przesyłu na zasadzie art. 3051 i art. 3052 § 2 ustawy – Kodeks cywilny, z:

a)    art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;
b)    art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji;
c)    art. 21 ust. 1 Konstytucji;
d)    art. 2 i art. 7 Konstytucji.