Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niedopuszczenie podmiotu legitymującego się interesem prawnym do udziału w charakterze uczestnika postępowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym legalności uchwały SK 93/19

Podmiot inicjujący postępowanie: T. M.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 33 § 2 zdanie 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.