Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ponoszenie przez uczelnie niepubliczne kosztów zatrudnienia pracownika w okresie nieświadczenia przez niego pracy – brak zasiłku: chorobowego, macierzyńskie i opiekuńczego SK 40/20

Podmiot inicjujący postępowanie: A.P.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2011 r. w związku z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z art. 32 ust. 1 i 2 w zwiazku z art. 67 ust. 1 i art. 84 oraz art. 2 Konstytucji RP.