Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek wykazania zamieszkania właściciela pozostawionego majątku zabużańskiego poza obecnymi granicami RP w celu realizacji prawa do rekompensaty SK 102/20

Podmiot inicjujący postępowanie: M. S., A. S. i E. Ś.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim ogranicza możliwość przyznania rekompensaty tylko do osób mających miejsce zamieszkania poza obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.