Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek od nieruchomości dla będącego przedsiębiorcą posiadacza nieruchomości niewykorzystującego nieruchomości na cele działalności gospodarczej SK 11/24

Podmiot inicjujący postępowanie: T. M.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, ze zm.), rozumianego w ten sposób, że „wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntów, budynków i budowli za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczych jest możliwość potencjalnego wykorzystania gruntu, budynku i budowli w działalności gospodarczej przez ich właściciela będącego przedsiębiorcą”,
z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz z art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.