Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepadek pojazdu mechanicznego P 6/24

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Jarosławiu, II Wydział Karny

Pytanie Prawne czy art. 178a § 5 k.k. -  w zakresie w jakim obliguje sąd kamy do orzeczenia przepadku pojazdu - jest zgodny z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP.