Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sankcja za korzystanie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych niezgodnie z przeznaczeniem SK 9/24

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o. o.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 33 ust. 4a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.