Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody SK 57/24

Podmiot inicjujący postępowanie: M. W.-B.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 29 ust. 1,2 ІЗ ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) z art. 2, art. 30, art. 31 ust. 1 і 2 oraz art. 41 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.