Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzależnienie możliwości dochodzenia roszczeń przyznanych ze względu na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska od ich zgłoszenia w krótkim terminie ustawowym P 4/21

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie

Pytanie prawne czy:
1) art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 64 ust. 3 oraz art. 5 w związku z art. 68 ust. 4 i art. 86 Konstytucji RP,
2) art. 2 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 64 ust. 3 oraz art. 5 w związku z art. 68 ust. 4 i art. 86 Konstytucji RP.