Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wprowadzenie ,,strefy ograniczonej prędkości” rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych SK 97/23

Podmiot inicjujący postępowanie: M. J.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1.    § 31 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2310) z:

art. 2 Konstytucji w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
art. 7 Konstytucji w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
art. 31 ust. 3 Konstytucji w związku z art. 2 Konstytucji,
art. 31 ust. 3 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji,
art. 52 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z art. 2 Konstytucji,
art. 52 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji,
art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ).


2.    Art. 193 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Karnego ( Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555) j z art. 45 ust. 1 Konstytucji


3.    Art. 22 ustawy Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz.U. 2001 Nr 106 poz. 1148 ) w zakresie zwrotu ,,Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości”  z:
 art. 42 ust. 2 Konstytucji,
art. 42 ust. 2 Konstytucji w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji,
art. 45 ust. 1 Konstytucji,
art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 42 ust. 2 Konstytucji.

 

4    Art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ( Dz.U. z 2016 poz. 2072 ) w zakresie w jakim przyjmuje się, że stanowi on delegację do stosowania w toku wskazanego w nim postępowania przepisów Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego ( Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ) oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz U. 2005 Nr 167 poz. 1398 ) z:
art.45 ust 1 Konstytucji,
art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji,
art. 79 ust 1 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji.

 

5.    Art. 117 § 2 (...) Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego ( Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ) w zakresie w jakim przyjmuje się, że stanowi on delegację do stosowania w toku wskazanego w nim postępowania przepisów oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (Dz U. 2005 Nr 167 poz. 1398 ) z:
art.45 ust 1 Konstytucji,
art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji.


6.    Art. 39823 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego ( Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ) w zakresie zwrotu „jako sąd drugiej instancji” z:
art.45 ust 1 Konstytucji,
art.45 ust 1 Konstytucji w związku z art. 10 ust. 2 Konstytucji,
art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji,
art. 176 ust 1 Konstytucji w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji.