Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykładnia sądowa umożliwiająca zasiedzenie przez przedsiębiorstwo energetyczne służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu SK 42/20

Podmiot inicjujący postępowanie: M.B. i M.B.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 292 w związku z art. 172, art. 285 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz art. XLI § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny w zakresie, w jakim stanowią one postawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności gruntowej odpowiadającej treść służebności przesyłu na rzecz Skarbu Państwa z:
a) art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
b) art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,
c) art. 21 ust. 1 Konstytucji RP,
d) art. 2 Konstytucji RP.