Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykreowanie w drodze wykładni funkcjonalnej służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu i nabycia jej w drodze zasiedzenia SK 26/20

Podmiot inicjujący postępowanie: B.R. i H.R.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

art. 292 w związku z art. 172, art. 285 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz art. XL1 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny  w zakresie, w jakim stanowią one podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz Skarbu Państwa

z:

a) art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
b)  art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,
c)  art. 21 ust. 1 Konstytucji RP,
d)  art. 2 Konstytucji RP,
e)  art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r