Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakaz zgromadzeń SK 4/21

Podmiot inicjujący postępowanie: M. J.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 46 ust. 4 pkt 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie; art. 57 w związku z art. 233 ust. 3; art. 233 ust. 3 Konstytucji RP.