Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie zasad ustalania prawa do renty rodzinnej w zależności od tego jakiej ustawie ,,o emeryturach i rentach z FUS” czy ,,o ubezpieczeniu społecznym rolników” podlegają ubezpieczeni SK 23/20

Podmiot inicjujący postępowanie: E. T.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 10 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.);
2)    art. 58 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3)    art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 20  grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, ze zm.)

z art. 2, art. 32 i art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.