Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochodzenie odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej SK 1/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 5 pkt 3 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z art. 64 w zw. z Preambułą, art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji, a także art. 21 ust. 2 w zw. z Preambułą, art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji.