Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady waloryzacji emerytur i rent K 20/05

O zbadanie zgodności:

1) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 88 ust. 2, 3 i 4 oraz z art. 89 ust. 1 tejże ustawy, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 i 4 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP, art. 12 ust. 2 i 3 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku oraz art. 4 i art. 5 ust. 2 w związku z art. 9 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku;

2) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 88 ust. 2 i 3 oraz z art. 89 ust. 1 tejże ustawy, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 i 4 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 67 ust. 1 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 88 ust. 1, 2 i 3 oraz z art. 89 ust. 1 tejże ustawy, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 i 4 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;

4) art. 194 lit. a ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;