Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Legitymacja do zaskarżenia aktu prawa miejscowego – programu ochrony powietrza SK 23/17

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa rozumiany w taki sposób, że legitymacja do zaskarżenia programu ochrony powietrza, będącego aktem prawa miejscowego, uzależniona jest od wykazania, że konkretny przepis tego aktu narusza interes prawny skarżącego w sposób bezpośredni, obiektywny i realny, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.