Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wystąpienia byłych Prezesów TK

Andrzej Rzepliński Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010 - 2016

 

Bohdan Zdziennicki Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008 - 2010

Jerzy Stępień Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006 - 2008

Prof. Marek Safjan Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998 - 2006

Prof. Andrzej Mączyński Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001 - 2006