Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Redakcja BIP

Osoby redagujące podmiotową stronę BIP

Opens window for sending emailbip_administrator@trybunal.gov.pl
00-918 Warszawa, Al. Jana Chrystiana Szucha 12a

W sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Trybunału Konstytucyjnego a nie udostępnionych na internetowych stronach BIP TK, prosimy o kontakt z:


Opens window for sending emailprasainfo@trybunal.gov.pl
(22) 657-45-00
00-918 Warszawa, Al. Jana Chrystiana Szucha 12a

Ostrzeżenie!
Administratorzy serwera Trybunału Konstytucyjnego czynią starania, by dane udostępniane za pośrednictwem Internetu były zgodne z dokumentami źródłowymi. Dane te należy jednak traktować jako źródło szybkiej informacji, która nie ma cech oficjalnego dokumentu Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz także: Opens internal link in current windowPonowne wykorzystanie informacji publicznych