Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Zbigniew Jędrzejewski

Zbigniew Jędrzejewski

Zbigniew Jędrzejewski

Urodził się 4 lipca 1958 r. w Toruniu.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, zaś tytuł doktora habilitowanego w 2010 r.

Od 1982 r. pracownik naukowy Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2012 Rzecznik Dyscyplinarny Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. W  latach 1999 – 2002 Dziekan Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim, Fundacji im. Friedricha Eberta (staż naukowy na Uniwersytecie w Kolonii) oraz stażysta uniwersytetu w Tübingen. Uczestnik wielu polskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Specjalista z zakresu prawa karnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i filozofii odpowiedzialności karnej.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, teorii prawa, prawa międzynarodowego, prawa cywilnego. Promotor stu kilkudziesięciu prac magisterskich, a także promotor i recenzent prac doktorskich.

W kwietniu 2016 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.