Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72287_10, 13927_11 i 46187_11 oraz 591 innych skarg), wyrok z 7 lipca 2015 r.