Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązki operatorów sieci kablowych SK 40/04

10 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Regionalnej Telewizji Kablowej Autocom sp. z o.o. połączoną z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym procedur ustalania przez tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do 24 stycznia 2006 r., godz. 9.00.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.