Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązki operatorów sieci kablowych SK 40/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Regionalna Telewizja Kablowa Autocom Sp. z o.o. w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie niezgodności art. 108 ust. 3 , 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 20, 22, 45 Konstytucji RP; - o stwierdzenie, że art. 108 ust. 3 i 4 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych są niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2, art. 64 ust. 2, art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;