Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązki operatorów sieci kablowych SK 40/04

Kwestionowany przepis ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim czyni wyłącznym projektodawcą tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań. organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jest niezgodny z Konstytucją.

10 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Regionalnej Telewizji Kablowej Autocom sp. z o.o. połączoną z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym procedur ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 stycznia 2006 r. orzekł, że art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niezgodny z art. 20, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis przekracza konstytucyjną zasadę proporcjonalności w zakresie, w jakim czyni wyłącznym projektodawcą tabel organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zdaniem TK prowadzi to do sytuacji, w której stanowisko emitentów i reemitentów nie jest równoprawne ze stanowiskiem przedstawicieli autorów. Eliminacja roli emitentów i reemitentów stwarza poważne zagrożenie dla prawidłowego i obiektywnego rozstrzygnięcia organu mającego zatwierdzić stawkę. Przepis ten jest niezgodny z Konstytucją także dlatego, że uniemożliwia emitentom i remitentom prawidłowe przedstawienie równoprawnego stanowiska w trakcie postępowania w sprawie zatwierdzania tabel. Uniemożliwia to zapewnienia pełnej ochrony w trakcie kontroli sądowo-administracyjnej rozstrzygnięcia w przedmiocie zatwierdzenia tabel.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Wyborcza, Nr 48, 25 - 26. 02. 06 r. 
Vadim Makarenko: Trybunał żąda kompromisu.
Rzeczpospolita, Nr 9,  11. 01. 06 r.
Jolanta Kroner: Umowy niezbyt swobodne.
Gazeta Prawna, Nr 8,   11. 01. 06 r.
Agnieszka Wyszomirska: Nadawcy chcą decydować o wynagrodzeniach.
Rzeczpospolita, Nr 21,  25. 01. 06 r.
Jolanta Kroner: Negocjacje stawek nie tylko z twórcami.