Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaspokojenie wierzytelności K 11/04

28 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy dotyczący podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do 4 kwietnia 2006 r., godz. 14.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Andrzej Mączyński.