Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaspokojenie wierzytelności K 11/04

Sygn. akt K 11/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Andrzej Mączyński - sprawozdawca
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 marca 2006 r., wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy o zbadanie zgodności:

art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), z art. 2, z art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 i z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), nie jest niezgodny z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Marian Grzybowski 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Andrzej Mączyński
Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb