Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów obrony SK 21/04

25 kwietnia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jolanty W. dotyczącą zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do 9 maja 2006 r., godz. 9.15.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Wiesław Johann.