Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów obrony SK 21/04

Sygn. akt SK 21/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 26 lipca 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann - sprawozdawca
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniach 25 kwietnia i 26 lipca 2006 r., połączonych skarg konstytucyjnych:

1) Jolanty Wasilewskiej o zbadanie zgodności art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje w uzasadnionych wypadkach możliwość przyznania osobie uniewinnionej w sprawie z oskarżenia publicznego zwrotu części kosztów wynagrodzenia jednego obrońcy, z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Jadwigi Ciosek o zbadanie zgodności art. 632 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,
3) Reginy Rosińskiej-Bobrowskiej o zbadanie zgodności art. 632 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza możliwość przyznania osobie uniewinnionej w sprawie z oskarżenia publicznego zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy jedynie do "uzasadnionych wypadków":

a) nie jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji.

 Marek Safjan 
Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski Adam Jamróz
Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz
Jerzy Stępień Marian Zdyb
 Bohdan Zdziennicki