Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości kościelnych SK 25/02

25 października o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dotyczącą przywrócenia własności nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do 8 listopada 2005 r. , godz. 8.45

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Adam Jamróz.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 251, 26.10.05 r
Jolanta Kroner: Baptyści chcą zwrotu znacjonalizowanego mienia.