Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości kościelnych SK 25/02

O stwierdzenie niezgodności art. 7 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1997 roku o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2, art. 25 i art. 64 Konstytucji RP;