Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania SK 5/03

26 maja 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjna Marii W. w sprawie konstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) regulujących wznowienie postępowania sądowego.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku w sprawie na wtorek, 3 czerwca 2003 r., godzina 13.00.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marian Zdyb.

UWAGA:
Wobec zawiłości, które ujawniły się w trakcie rozpoznawania sprawy, Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządzeniem z dnia 26 maja 2003 r. wyznaczył na II sprawozdawcę Sędziego TK Ewę Łętowska.

W dniu 29 maja 2003 r. przewodniczący składu orzekającego zarządził zmianę terminu ogłoszenia wyroku na 9 czerwca 2003 r. (poniedziałek) godz. 14.00.