Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania SK 5/03

O stwierdzenie niezgodności art. 4011 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 oraz art. 190 ust. 4 Konstytucji RP;