Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koncesja na rozpowszechnianie programów telewizyjnych K 29/12

3 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych.

Trybunał Konstytucyjny otworzył zamkniętą rozprawę i odroczył bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński.