Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koncesja na rozpowszechnianie programów telewizyjnych K 29/12

18 lutego 2014 r. godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych. To jest nowy termin rozprawy, która została odroczona 3 grudnia 2013 r.

Rozprawie przewodniczył będzie sędzia TK Leon Kieres a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.