Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koncesja na rozpowszechnianie programów telewizyjnych K 29/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 3 XII 2013 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności:
1) art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji w części zawierającej zwrot "w szczególności" z art. 22 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 
2) art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 22 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 
3) art. 37 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Leon Kieres – przewodniczący
Wojciech Hermeliński – sprawozdawca
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Marek Zubik