Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. K 23/10

20 grudnia 2012 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, a sprawozdawcą był sędzia TK Zbigniew Cieślak.