Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. K 23/10

12 lutego 2014 r. godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna w pełnym składzie wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. To jest nowy termin rozprawy, która została odroczona 20 grudnia 2012 r.

Rozprawie przewodniczył będzie prezes TK Andrzej Rzepliński. I sędzią sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak, II sędzią sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.