Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. K 23/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 12 II 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozprawę w sprawie K 23/10 odroczył 20 grudnia 2012 roku.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 5 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie, w jakim stanowi, że organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, I sędzią-sprawozdawcą będzie Zbigniew Cieślak, II sędzią-sprawozdawcą Stanisław Rymar.