Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej. K 2/09

9 czerwca 2011 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pozostawienia pracowników Urzędu KNF poza korpusem służby cywilnej.

Ogłoszenie wyroku nastąpi 15 czerwca 2011 r. o godz. 8.30.

 Rozprawie przewodniczyła  sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Biernat.