Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej. K 2/09

9 czerwca 2011 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pozostawienia pracowników Urzędu KNF poza korpusem służy cywilnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym z art.153 ust. 1 konstytucji.

Zaskarżone przepisy spowodowały pozostawienie pracowników Urzędu KNF poza korpusem służby cywilnej. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, KNF ma cechy centralnego organu administracji rządowej. Oznacza to, że kwestionowane przepisy pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą działania służby cywilnej w urzędach administracji rządowej.

Rzecznik przytacza argumenty, które mają przemawiać za uznaniem Komisji Nadzoru Finansowego za organ administracji rządowej. Są to m.in. sposób kształtowania obsady personalnej tego organu, jego zakres działania, oraz nadzór Prezesa Rady Ministrów nad Komisją.

Rozprawie będzie przewodniczyła  sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Biernat.