Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustanowienia kuratora celem wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem. SK 5/12

15 października 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne dotyczące zasad ustanowienia kuratora celem wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
art. 51 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w związku z art. 98 § 2 pkt 2 w związku z art. 98 § 3 w związku z art. 99 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1; art. 47 w związku z art. 51 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3; art. 48 ust. 2; art. 72 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji

Na posiedzeniach 27 marca 2012 r. i 15 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny postanowił na podstawie art. 153 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym odbyć całe posiedzenie w sprawie skargi konstytucyjnej sygn. akt SK 55/12, połączonej do wspólnego rozpoznania ze skargą konstytucyjną o sygn. akt SK 5/12, przy drzwiach zamkniętych (bez udziału publiczności) i nie transmitować rozprawy na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.