Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustanowienia kuratora celem wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem. SK 5/12

Podmiot inicjujący postępowanie: M. B.-Z., W. Z., A.W., Z.W
Miejsce: Sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 21 I 2014 godz.: 9.00

Zgodnie z postanowieniami TK z 27 marca 2012 r. i 15 listopada 2012 r. posiedzenie odbędzie się przy drzwiach zamkniętych, a rozprawa nie będzie transmitowana w internecie.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne w sprawie zgodności art. 51 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego w związku z art. 98 § 2 pkt 2 w związku z art. 98 § 3 w związku z art. 99 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1; art. 47 w związku z art. 51 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3; art. 48 ust. 2; art. 72 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne w składzie:

Leon Kieres – przewodniczący

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca

Maria Gintowt-Jankowicz

Mirosław Granat

Teresa Liszcz