Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedłużenie stosowania przepisów ustawy nowelizowanej do przedsięwzięć EURO 2012 - niezrealizowanych przed rozpoczęciem turnieju Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; nadanie ustawie mocy wstecznej. Kp 1/12

18 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (ustawa zmieniająca).

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Rymar.