Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks wyborczy. K 9/11

14 lipca 2011 roku, godz. 8:30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący Kodeksu wyborczego.

Ogłoszenie wyroku nastąpi 20 lipca, godz. 9.00.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, I sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski, II sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz .