Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braków formalnych lub nienależycie opłaconego bez wezwania o uzupełnienie. P 88/08

12 maja 2009 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy dotyczące zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braków formalnych lub nienależycie opłaconego bez wezwania o uzupełnienie.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski.