Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie SK 89/06

30 listopada 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał połączone skargi konstytucyjne Cyklon Spółka z o.o. i Pawła M. dotyczące obowiązku podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie.

Trybunał Konstytucyjny postanowił rozprawę odroczyć bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.