Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie SK 89/06

12 listopada 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 30 listopada 2007 r., godz. 10.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.