Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo prasowe - autoryzacja wypowiedzi SK 52/05

22 września 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny odroczył rozpoznawanie skargi konstytucyjnej Jerzego W. dotyczącej prawa prasowego (autoryzacja wypowiedzi) z powodu nie stawienia się uczestnika postępowania.

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył nowy termin rozprawy na 29 września, godz. 13.30.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.