Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo prasowe - autoryzacja wypowiedzi SK 52/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Jerzy W.

O stwierdzenie, że art. 49, art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe jest niezgodny z art. 14 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;