Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo prasowe - autoryzacja wypowiedzi SK 52/05

22 września 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jerzego W. dotyczącą prawa prasowego - autoryzacja wypowiedzi.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 49, art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe z art. 14 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Skarżący jest redaktorem naczelnym codziennej gazety. Dziennikarki tego pisma przeprowadziły wywiad z posłem. Wywiad z 40 stron skrócono do 3 i przesłano do autoryzacji. Poseł nie zgodził się autoryzować tekstu, a w liście do redakcji napisał, że rezygnuje z autoryzacji. Skarżący podjął decyzję o opublikowaniu wywiadu w całości razem ze zdjęciami wykonanymi w jego trakcie. Sąd rejonowy uznał skarżącego za winnego przestępstwa naruszenia dóbr osobistych posła. Postępowanie w sprawie przeciwko skarżącemu zostało warunkowo umorzone na okres próby jednego roku. Skarżący został zobowiązany do wpłaty 1000 zł. na wskazany przez sąd cel społeczny. Apelację sąd okręgowy uznał za bezzasadną. Zdaniem skarżącego kwestionowane przepisy przewidując karę grzywny lub ograniczenia wolności są niezgodne z konstytucją. Sankcja karna przewidziana dla ochrony wizerunku osoby publicznej w demokratycznym państwie nie jest bowiem konieczna.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.